BLOG

Zdravý životný štýl s oporou vo vyváženej výžive nepochybne vytvára predpoklady pre schopnosť myslieť tvorivo a vyvážene. Teda ide aj o schopnosť byť SPRAVODLIVÝ a rozoznávať skutočne Pravdu od lži (nielen intelektuálne).

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL KAŽDEJ ĽUDSKEJ BYTOSTI JE VEĽMI DÔLEŽITÝ. JE TO FILOZOFIA SEBALÁSKY A SEBAÚCTY, postupného VYLAĎOVANIA k vyšším úrovniam Vedomia VYVÁŽENOSTI ĽUDSKEJ BYTOSTI NA KAŽDEJ ÚROVNI v praktickom živote :-)

ASI VŠETCI CHCEME ŽIŤ SVOJ ŽIVOT V ZDRAVÍ, POZITIVITE, VITALITE, ABY SME MOHLI NAPLNIŤ SVOJE POSLANIE ... AJ PRETO JE VEĽMI DÔLEŽITÁ VYVÁŽENÁ VÝŽIVA FYZICKÉHO TELA :-), ako jeden zo základných pilierov ...

Nadväzujeme na predchádzajúci článok týkajúci sa vegetariánskej stravy. Samozrejme, že každý sa rozhoduje sám, či bude jesť mäso alebo nie. Je to slobodná vôľa a súčasne zodpovednosť ľudskej Bytosti voči sebe samej. V tomto a nasledujúcich článkoch len chdeme dať po pozornosti viaceré hľadiská, ktoré hovoria objektívne o prínose pre pozitívny vývoj...

V dnešnom článku by sme sa radi venovali téme, ktorá je relatívne kontroverzná a počula som na ňu veľa rôznych názorov. Ide o znečisťovanie životného prostredia prostredníctvom chovu hovädzieho dobytka. Na jednej strane je mnoho ľudí, ktorí neveria, že chov hovädzieho dobytka môže znečisťovať životné prostredie a najmä akým spôsobom sa tento proces...

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Prihláste sa na odber Newsletteru a získajte zľavový kupón v hodnote 5 Eur na prvú objednávku alebo wellness analýzu zdarma !