WELLNESS  BLOG

Piate pokračovanie článkov na túto tému sme ukončili konkrétnymi náznakmi výsledkov vedeckých výskumov o pšenici a lepku v súvislosti s výživou autistov. Pokračujeme :-). V tejto 6. časti sa pozrieme bližšie aj na princíp geneticky modifikovanej pšenice a na jej klonovanie, vplyvom vo výžive. Čo je za tým? A k čomu civilizácia dospela? Sme víťazi...

V tretej časti sme okrem iného priniesli aj informácie o záveroch vedeckých výskumov v súvislosti s výživou autistov. Jasné odporúčania pre pozitívny vývoj, ktoré sú potvrdené aj praxou. Pokračujeme ... :-), v tomto článku prinesieme aj príbeh o autistickom géniovi :-)

V treťom pokračovaní témy o dôležitosti Zdravej a vyváženej výživy autistov nadviažeme na predchádzajúcu časť ďalšími konkrétnymi súčasťami a odporúčaniami. Na úvod dovoľte jeden pekný citát Prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., z Fyziologického ústavu Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, prorektorky UK :

Bežne sa stretávame každý deň s rôznymi názormi ľudí v súvislosti s témou dôležitosti zdravej výživy. Ako napríklad " ... nestíham... nemám čas ... mám veľa práce ... neotravujte ma s hlúposťami ... mám dôležitejšie starosti ako je výživa ... ja neraňajkujem ... nie je dôležité, čo do seba dáš, ale to čo z teba vyjde ... " a pod.....