WELLNESS  BLOG

Energia potravín je v dnešnej dobe veľmi podstatnou a diskutovanou témou, pretože vo veľkej miere ovplyvňuje každodenné energetické fungovanie človeka.

Mýty o sóji

30.04.2020

Voľné pokračovanie faktov o sóji ukončíme mýtmi o sóji, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v povedomí ľudí.

Máločo sa podpisuje pod kvalitu nášho života tak výrazne ako to, čo jeme. Výživa. Sója je potravina, ktorá je z viacerých hľadísk preukázateľne zdravá a dobrá pre ľudský organizmus. No podobne, ako to bolo v prípade iných plodín - napríklad zemiakov, vidia niektorí ľudia za ich rozšírením aj niečo viac, než len prirodzené zvýšenie dopytu po...

V dnešnej dobe prichádzajú kontroverzné informácie o zdravotných účinkoch sóje ako jedinečnom zdroji rastlinných bielkovín. V nasledujúcom článku uvádzame informácie o histórii pestovania sóje, v nasledujúcom uvedieme viac o jej zdravotných účinkoch.

Týmto článkom začneme druhú sériu ďalších siedmich článkov na tému pozitívneho významu Zdravého aktívneho životného štýlu a Zdravej vyváženej výživy pre vývoj NIELEN u autistov, zlepšovanie celkového stavu vitality. Začneme s naznačením určitých dôležitých princípov ...

Piate pokračovanie článkov na túto tému sme ukončili konkrétnymi náznakmi výsledkov vedeckých výskumov o pšenici a lepku v súvislosti s výživou autistov. Pokračujeme :-). V tejto 6. časti sa pozrieme bližšie aj na princíp geneticky modifikovanej pšenice a na jej klonovanie, vplyvom vo výžive. Čo je za tým? A k čomu civilizácia dospela? Sme víťazi...

V tretej časti sme okrem iného priniesli aj informácie o záveroch vedeckých výskumov v súvislosti s výživou autistov. Jasné odporúčania pre pozitívny vývoj, ktoré sú potvrdené aj praxou. Pokračujeme ... :-), v tomto článku prinesieme aj príbeh o autistickom géniovi :-)