" Minulosť je dôležitá, aj keď sme urobili chyby. Je potrebné ju prejsť ešte raz a nechať ju, aby sa stala našim učiteľom. Dovoľte minulosti, aby Vás poučila. Ale neubíjajte sa k smrti vašimi stratami a neúspechmi v minulosti. Kľúčom je poučiť sa z minulosti, ale nenechať minulosť zvíťaziť nad nami."  (Jim Rohn)


Staň sa členom nášho klubu 

zdravého životného štýlu a získaš viac...

Zaoberáme sa dlhodobo otázkou, a to z hmotného aj duchovného hľadiska:              "Ako zvyšovať svoju priaznivú energetickú úroveň, stabilitu a zvyšovanie frekvencií, vibrácií v praktickom živote ? "

My ľudia sme bytosti pozostávajúce z fyzickej aj duchovnej zložky a naše celistvé bytie potrebuje pre každodenný život  priaznivé energetické vyladenie ako zdroj zvyšujúcej sa vnútornej harmónie a čistoty. Zaoberáme sa dlhodobo otázkou, čo ovplyvňuje stratu energie, ako ju môžeme získať a čo urobiť pre jej udržanie a to z hmotného aj duchovného hľadiska.  Ako zvyšovať svoju priaznivú energetickú úroveň, stabilitu a zvyšovanie frekvencií, vibrácií v praktickom živote ? 

Vybudovať pevné základy nového životného štýlu, zvýšiť svoj energetický potenciál, frekvencie a vibrácie pre priaznivý život v hmotnom svete, je ľahké ukázať. Vôľa k zmene však musí jednoznačne vychádzať z vnútornej potreby na sebe pracovať.

Nemusím byť tým, čo sa mi prihodilo,                   ale môžem byť tým, čím som sa rozhodol stať vytváraním harmonických dejov.

 Naša filozofia

Harmonický a priaznivý vývoj ľudskej bytosti je možný len prácou na sebe a to na úrovni hmotnej aj duchovnej. Celistvosť spočíva v ich prepojení a pochopení, že jedna bez druhej nemôžu existovať. K pilierom, na ktorých stojí harmónia emócií, vôle a intelektu, sa pridáva vedomie. Zvyšovaním harmónie štyroch pilierov prijímaním priaznivých energií sa zvyšuje prirodzená vnútorná čistota, harmónia, frekvencie a vibrácie ľudskej bytosti. Uzemnením v hmote cez výživu, pohyb, zdravý životný štýl a harmonizáciou nehmotných energetických obalov prostredníctvom čakier sa stávame celistvými bytosťami, ktoré nájdu svoju kozmickú úlohu a miesto vo Vesmíre. Každý z nás sme jedinečnými bytosťami s jedinečnou DNA. Prirodzenú vnútornú čistotu a harmóniu môžeme dosiahnuť a zvyšovať prostredníctvom toho, na aké kvality energií sa dokážeme vyladiť každodennou prácou na sebe. Slobodná vôľa je na prvom mieste. Nikoho nepresviedčame, inšpirujeme a ukazujeme možnosti.

Prijmime plnú zodpovednosť za svoj život tým, že sa budeme zdokonaľovať v umení podporovania energií života spočívajúcich v princípe neparazitovania na iných živých  bytostiach či na Planéte, pretože nik iný to za nás neurobí.