Analýza jedálnička

ZDARMA PRE ČLENOV KLUBU

Na základe telesnej analýzy a analýzy doterajšej výživy poskytneme zostavenie jedálnička. Neodporúčame žiadny prísny stravovací kult. Vyzdvihujeme však prínosy rastlinnej stravy. Zostavíme jedálniček na mieru.

1. na základe objednávky vám zašleme formulár pre sledovanie súčasného jedálnička na 3-7 dní (podľa dohody), kde si budete značiť každý deň, čo ste skonzumovali

2. dohodneme si termín na osobnú konzultáciu

3. na základe analýzy jedálnička, ktorý donesiete, konzultácie a cieľa, ktorý chcete dosiahnuť zostavíme vzorový jedálnik na 7 dní

Máte možnosť sa zúčastniť Školy základov zdravej výživy, kde sa efektívnejším spôsobom naučíte, čo je vo výžive vhodné a čo nie, ako postupovať pri zmene životného štýlu... Tento spôsob má dlhodobejší efekt.

59,00 € 89,00 €