Jednoduchosť  je tým najťažším,                            v  jednoduchosti však spočíva sila. 

O nás

Čo je to energia a informácia? Touto otázkou sa zaoberajú vedci minimálne posledných 100 rokov, je stará ako ľudstvo samo a aj tak až do dnešného dňa ľudská civilizácia, vrátane vedeckej obce, ani zďaleka nedokážu vnímať a pochopiť, čo to energia je, aké rôzne jej kvality vo Vesmíre existujú a aké informácie tieto energie môžu niesť. Viac menej sme sa touto témou začali zaoberať pred viac ako 7 rokmi, nevedome sa touto otázkou zaoberáme viac ako 20 rokov. Pozorovanie energetických systémov, ich častí, charakteru archetypov v architektúre súvislostí sme skúmali posledných 7 rokov intenzívne. 

Vplyvom výživy na zdravie sa zaoberám (Andrea) viac ako 20 rokov a vyskúšala som rôzne spôsoby stravovania, preštudovala som tisícky kníh. Nikde som nenašla odpoveď, kým som sama na sebe nezačala vedome skúmať, ako to všetko naozaj funguje. Bola som v kontakte s "liečiteľmi", duchovnými učiteľmi atď., ale v skutočnosti mi žiadny z nich nedokázal odpovedať na otázku: Čo robiť, ako na sebe pracovať, aby som sa posunula vo vedomí, našla zmysel života, svoje poslanie na tomto svete? Až každodennou poctivou prácou na sebe som sa postupne dopracovala k jednotlivým úrovniam Vedomia a dnes viem, že cesta neobmedzeného svetelného vzostupu ľudskej bytosti nemá hranice. Mám radosť z toho, že robím to, čo ma napĺňa. 

Vplyv energií na človeka som vnímal (Marian) od detstva. "Videl som ľuďom do hlavy a srdca", napr. presne som vedel kedy nehovoria pravdu. Svoje schopnosti vyššieho zmyslového vnímania som si uvedomoval jasne až v poslednej dekáde svojho života. Pozorovaním, štúdiom, vlastnou prácou na sebe sme dokázali s Andreou vyladiť svoje vyššie zmyslové vnímanie. Zistili sme, že len veľmi málo ľudských bytostí vyvíjajúcich sa v hmote na Planéte Zem má Vedenie z priaznivých duchovných sfér. Je to náročné a nedá sa to kúpiť za peniaze ani získať na žiadnych kurzoch. Je možné ukázať, ale každý má slobodnú vôľu a záleží na ňom, čo si vyberie. Radi by sme svojimi skúsenosťami pomohli, resp. inšpirovali, aj iných pri hľadaní vlastnej cesty a nájdení odpovedí na otázky, na ktoré nám naši "duchovní" učitelia nevedeli odpovedať. Nemáme záujem nikoho presviedčať. Dnes vieme, že cieľom nášho bytia je cesta každodennej práce na sebe, smerujúca k prirodzenému zvyšovaniu vnútornej harmónie celistvej ľudskej bytosti, pevnému zdraviu a inšpirovanie ostatných k zdravšiemu životnému štýlu.  

Nahliadanie do budúcnosti, preskakovanie udalostí mimo poradia, regresné terapie, rodinné konštelácie a ďalšie "magické" spôsoby manipulácie s energiami a Vedomím nikam nevedú. Nikto z tých, kto tieto "terapie" realizujú nie sú schopní odpovedať na otázky: 

ČO S TÝM, KEĎ TO UŽ VIEM? NA ČO MI TO JE, ŽE TO VIEM? AKO TO PRIAZNIVO OVPLYVNÍ MÔJ ĎALŠÍ ŽIVOT?        

 AKO ZISTÍM, ČO JE SPRÁVNE A ČO MÁM ROBIŤ?

Každý z nás má prirodzené tvorivé schopnosti, ktoré sú u drvivej väčšiny bytostí zablokované alebo nie sú v rovnováhe s vnútornou harmóniou a etickou úrovňou z rôznych príčin a práve tieto skúmame. 

Ak si želáte pochopiť Univerzum, rozmýšľajte v pojmoch energia, frekvencie, vibrácie.            Nikola Tesla

Osvedčenia o činnosti


Prečítajte si ako prví, čo je nové