Jednoduchosť  je tým najťažším,                            v  jednoduchosti však spočíva sila. 

O nás

Vplyvom výživy na zdravie sa zaoberám (Andrea) viac ako 20 rokov a vyskúšala som rôzne spôsoby stravovania, preštudovala som stovky kníh. Nikde som nenašla odpoveď, kým som sama na sebe nezačala vedome skúmať, ako to všetko naozaj funguje. Bola som v kontakte s "liečiteľmi", duchovnými učiteľmi atď., ale v skutočnosti mi žiadny z nich nedokázal odpovedať na otázku: Čo robiť, ako na sebe pracovať, aby som sa posunula vo vedomí, našla zmysel života, svoje poslanie na tomto svete? Až každodennou poctivou prácou na sebe som sa postupne dopracovala k jednotlivým úrovniam Vedomia. Dnes viem, že cesta neobmedzeného svetelného vzostupu ľudskej bytosti žijúcej v hmotnom svete nemá hranice. Mám radosť z toho, že robím to, čo ma napĺňa a môžem inšpirovať iných k práci na sebe s pozitívnymi výsledkami.

Vplyv energií na človeka som vnímal (Marian) od detstva. "Videl som ľuďom do hlavy a srdca", napr. presne som vedel kedy nehovoria pravdu. Svoje schopnosti vyššieho zmyslového vnímania som si uvedomoval jasne až v poslednej dekáde svojho života. Pozorovaním, štúdiom, vlastnou prácou na sebe, pokorou, sme dokázali s Andreou vyladiť svoje vyššie zmyslové vnímanie, zbaviť sa starej duchovnej výbavy, ktorá nie je pre Nový vývoj vhodná. Uvedomili sme si, že stále je možné sa zlepšovať. Zistili sme, že len veľmi málo ľudských bytostí vyvíjajúcich sa v hmote na Planéte Zem má Vedenie z priaznivých duchovných sfér. Je to náročné a nedá sa to kúpiť za peniaze ani získať na žiadnych kurzoch. Je možné ukázať, inšpirovať, ale každý má slobodnú vôľu a záleží na ňom, čo si vyberie. Disciplinovaná práca na sebe. Každodenné odstraňovanie vychýleností u seba. Radi by sme svojimi skúsenosťami pomohli, resp. inšpirovali, aj iných pri hľadaní vlastnej cesty a nájdení odpovedí na otázky, na ktoré nám naši "duchovní" učitelia nevedeli odpovedať. Nemáme záujem nikoho presviedčať. 

Dnes vieme, že cieľom nášho bytia je cesta každodennej práce na sebe, smerujúca k sústavnému prirodzenému zvyšovaniu vnútornej harmónie a čistote ľudskej bytosti, pevnému zdraviu a inšpirovanie ostatných k zdravšiemu životnému štýlu. Ďakujeme všetkým bytostiam, ktoré prišli do nášho života a posunuli nás v našom poznaní. 


Nahliadanie do budúcnosti, preskakovanie udalostí a schopností mimo poradia, regresné terapie, rodinné konštelácie, snaha o duchovnú pokročilosť v oblasti starých náuk a ďalšie "magické" spôsoby manipulácie s energiami a Vedomím nikam nevedú, nie sú priaznivé. Nikto z tých, kto tieto "terapie" realizujú nie sú schopní odpovedať na otázky: 

ČO S TÝM, KEĎ TO UŽ VIEM? NA ČO MI TO JE, ŽE TO VIEM? AKO TO PRIAZNIVO OVPLYVNÍ MÔJ ĎALŠÍ ŽIVOT?        

 AKO ZISTÍM, ČO JE SPRÁVNE A ČO MÁM ROBIŤ?

Každý z nás má možnosť zmeniť svoj život pozitívnym spôsobom, k zmene je potrebné nadšenie, odhodlanie, vôľa a múdre informácie....

Prečítajte si ako prví, čo je nové