Planéta Zem a Voda ako zdroj života 6.

01.01.2021

Všetko so všetkým súvisí ... architektúra súvislostí ... Niekoľko myšlienok na úvod :

Vnímame, že v Novom roku 2021 sa vývoj na Zemi bude uberať PRIAZNIVÝM SMEROM, postupne od marca budú pribúdať Pozitívne udalosti ... Nie však z pohľadu Ega jednotlivca. Ale z titulu zhmotnenia Vyššej Etiky a Mravného zákona vo vnútri človeka, ktoré sa stanú postupne krôčik po krôčiku nosným posolstvom :-). 

Posolstvom, o ktoré sa budú ľudia, resp. by sa mali usilovať, žiť to, nebude to len ilúzia ... Pokiaľ niekto bude posudzovať veci len z pohľadu ega a krátkozrakosti, nebude vnímať pozitívne nič a bude sa len sťažovať. 

Príroda a Planéta Zem nám budú v roku 2021 naznačovať niekedy možno aj "okatejšie", že ako ľudská civilizácia musíme začať spolupracovať na úplne Nových etických a mravných hodnotách, egoizmus musí ísť do stratena. Zrejme sa ozvú niektoré sopky, či vulkány na Zemi, zhruba v druhom a treťom štvťroku.

Systémy digitálnych technológií a umelej inteligencie podporujúce tendencie transhumanizmu smerujúce k princípom potláčania ľudskosti budú postupne eliminované z praktického života, aby neškodili ľudskej civilizácii.

Politické pseudoelity svetovej úrovne v štádiu mravného rozkladu a úpadku, budú mať postupne zabraňované v globalistických tendenciách eugenického charakteru ... to však záleží výsostne od ľudí, od ich odvahy, pojmu cti a vyšších etických hodnôt žitých v praktickom živote, nevydierateľnosť a nekorumpovateľnosť ľudskej bytosti ...

Slovensko má možnosť v roku 2021 ukázať úplne novú kvalitu politickej kultúry na základe prejavenia novozrodenej občianskej integrity, vnútornej slobody, pojmu cti, úcty a ľudskosti vychádzajúcej zvnútra jednotlivca, kde harmónia spojí jedinečnosť, srdečnosť, úprimnosť na jednej strane a nefalšovanú oporu v nadnárodných projektoch spolupráce s okolitými krajinami na strane druhej ...

V roku 2021 je možné na Slovensku a v Čechách postupne poukázať v praktickom živote na základy úplne nových kvalít a nosných pilierov aj v oblasti princípov vzdelávania, KLÁSŤ DÔRAZ na dynamickú potrebu nájdenia pravého ZMYSLU života a POSLANIA u každej ľudskej bytosti jej spojením s Prírodou na všetkých úrovniach ...

:-) Ako vždy v rámci rovnováhy platí, čo nevyjde zvnútra, príde zvonka ...


Tak je tomu aj v prípade problematiky vody na Planéte Zem. Pitnej a užitkovej vody.

Hlavným princípom je jednotlivec. Zdravý životný štýl jednotlivca, ľudskej bytosti. Počínajúc harmonickou kvalitou a čistotou výživy, pohybom, pobytom v Prírode, sebarozvojom, sústavným zvyšovaním harmónie ľudskej bytosti na každej úrovni :-). V takom prípade je totiž každý jednotlivec oporou priaznivého vývoja, čistotou svojho života a kvalitou myslenia, konania, vnímania ...

Pri takomto čistom vnímaní, vieme aj predvídať, rozvíja sa postupne čistá intuícia, schopnosť myslieť tvorivo, systémová analýza ( ... nie opakovať vzorce ako autopilot). Predvídať, čo všetko vplýva na životné prostredie. Pri téme vody ako zdroja života na Zemi sa ekologická stopa jednotlivcov premieta do odtlačku civilizácie ako celku. Z vyššieho nadhľadu je to možné jasne vnímať. Aká je kvalita morfického poľa ľudskej civilizácie, charakter návykov, atď..

Vychádzajúc z pravdivých zdrojov poznania je faktom, že viac ako 300 miliónov Európanov môže byť každý rok počas letných mesiacov ohrozovaných extrémnymi horúčavami a extrémnym suchom. Vidíme to každým rokom. Je to varovanie pre každého z nás. Pre samotnú Európsku úniu. Ide o kľúčový časový interval najbližších 15 až 20 rokov. Príroda a Planéta Zem nám nastavujú zrkadlo, ako funguje dnešná spoločnosť (česť výnimkám), aká je úroveň etiky a mravných hodnotových princípov.

Krátkozraké stimuly konzumného egoizmu vytvárajú priestor pre politické pseudoelity aj v EÚ v hodnotovej úrovni sociálnych parazitov. Kto ich volí? Každý si vie odpovedať sám. Prečo vnímame dopady v úrovni dôsledkov a nepredchádzame extrémom v úrovni príčin? Vnútorná harmónia jednotlivca sa odráža všade okolo nás v spoločnosti, aj v prepojení ľudí s Prírodou s dopadmi na životné prostredie...


V tejto časti trochu odbočím, jeden príklad z praktického života :-)

Keď sa ma na jeseň roku 2019 a začiatkom roku 2020 pýtali niektorí ľudia, že čo si myslím o tom, čo sa deje na Zemi a čo sa bude diať, odpovedal som im (aj písomne) nasledovné, ako svoje vnímanie a výklad:

"... ide o komplikovaný negatívny cielený proces smerujúci k ovládaniu ľudskej civilizácie, sofistikovane dlhodobo pripravovaný, ktorý bude mať okrem iných za jednu zo svojich kľúčových priorít v úrovni dôsledkov aj očkovanie ľudí ..."

Súčasne som zdôraznil, že za zásadnú považujem prácu na sebe, u každého jednotlivca, najmä poctivú každodennú prácu na svojom ZDRAVÍ a IMUNITE Prirodzenou cestou, kde na prvom mieste je u mňa hodnota ZDRAVIA, zdravý životný štýl ľudí, ktorého oporou je vyvážená výživa, atď...

Väčšina z ľudí, ktorí sa ma na môj názor pýtali, po mojej odpovedi ma spochybňovali alebo sa smiali :-) To je ale ich problém ...


A ako to vyzerá teraz?

Práve títo ľudia, ktorí sa smiali, teraz plačú, hovoria "mal si pravdu, čo sa bude diať". Sťažujú sa na všetko a na všetkých, sú agresívni, hysterickí, nevedia čo majú robiť. Každý človek má slobodnú vôľu a možnosť voľby. Je potrebné sa namáhať a myslieť. Uvedomovať si súvislosti, princípy. Nie povrchne sa nechať "namotať" egom. Každý máme v sebe vždy nejaké zbytky ega, ktoré sa snažia "vyskakovať". Rozhoduje však aj časové hľadisko, kedy urobím rozhodnutie, nepremeškať správny čas pre rozhodnutie.


Som vďačný, že sme aj s mojimi najbližšími zdraví, vitálni. S manželkou a synom sa každý deň od rána snažíme urobiť maximum pozitivity pre seba, pre svoje Zdravie prirodzenou cestou, zlepšovať Imunitu. Pomáhať inšpirovať druhých ľudí k zdravému životnému štýlu a vyváženej výžive v súčasnosti cestou sociálnych sietí :-). Sme vďační, že máme stabilne pozitívne výsledky, stále pribúdajú ľudia a noví klienti aj zo zahraničia, ktorí majú záujem zlepšovať svoj životný štýl, Žiť ZDRAVO, starať sa o svoje Zdravie a Imunitu. Ľudia, ktorí úprimne veria v seba.

Náš postoj je jednoznačný, ja a moja rodina sa nebudeme očkovať proti žiadnej chorobe! Prečo? Lebo sme sa tak rozhodli. Mať informácie a zaujímať sa o podstatu je dôležité. Nielen si myslieť, že sa zaujímam o vec do hĺbky. A to je rozdiel. Podľa tvrdení množstva lekárov a vedcov, ktorí sa zaoberajú "pravdivou vedou" na celom svete je jasné, že neexistuje očkovacia látka, ktorá by mohla účinne ovplyvniť priebeh ochorenia alebo mu nejakým spôsobom zabrániť. Nebudeme sa vracať do minulosti 70. rokov minulého storočia. Hovoríme o situácii "tu a teraz". To je len veľmi stručne napísané (tzv. sedliacky rozum). Neustále informácie nosné mutujú a preto je nemožné vyrobiť očkovaciu látku so 100% účinnosťou. Práve naopak, je zdokumentovaných množstvo prípadov, kedy očkovacie látky len a len uškodili a to v rôznych prípadoch.

Každý má slobodnú vôľu a možnosť voľby ako sa rozhodne. Dôležitá je prevencia, starať sa o svoje zdravie dlhodobo, nielen občas nasadiť vitamíny, športovať, chodiť do Prírody, nesledovať masmédiá, žiť si svoj život. Hlavne uvedomiť si to, ako negatívne vplývajú masmédiá na stále viac sa šíriaci strach ukotvený v mysliach ľudí. Potom to navzájom šíria medzi sebou. Nebezpečná je primárne propaganda strachu, ktorá rozkladá ľudské bytosti zvnútra aj na duchovnej úrovni.


A teraz späť k téme :-)

V mnohých teritóriách Planéty Zem sa postupne prepracúva civilizácia v súčasnosti k situácii, že pitná voda je úzky profil a rozhoduje o prežití, či neprežití populácie na danom území (napríklad oblasť Sahelu, Sudánu a pod.).

Na jednej strane jednotlivec a na druhej strane obrovské Prírodné celky. 

Zrkadlo? Oceány. Prúdenie energie na Planéte Zem. Celkový nárast a zmena morských prúdov. Napríklad Golfský prúd. Oslabenie účinnosti tohto prúdu z hľadiska prenosu energie ohrievania severnej časti Európy. Čo to znamená? Významný zásah do celkovej štruktúry disproporcií v rámci distribúcie energie v Severnom Atlantiku. V konečnom dôsledku je to celková zmena štruktúry zrážkových systémov.

Tu vidieť príčiny nárastu obrovského sucha postihujúceho veľké časti už dnes existujúcej podoby Ázie, severnej Európy alebo Severnej Afriky. Kam to môže dospieť? Ďalšia migračná vlna, ktorá sa môže počítať až v stovkách miliónov ľudí utekajúcich z týchto teritórii ... Chápete, prečo je ľudské sebectvo krátkozraké?

Podľa strategických informačných zdrojov poznania je v súvislosti s vodou ako zdrojom života neprehliadnuteľným dopadom zvyšovanie hladiny oceánov. Pre nízkoležiace teritóriá to má zásadný vplyv. Na jednej strane ohrozenie, na druhej strane je tu však nepríjemný vývoj vysychania. Afrika a juhovýchodná Ázia sú poznačené odstránením mangrových pralesov, čo na pobrežiach znamená výrazný prienik morskej slanej vody do vnútrozemia. Ide teda o zasoľovanie. Zasoľovanie pôdy ohrozuje poľnohospodársku produkciu. Znamená to však aj zvýšenie dopadu na zdroje kvalitnej vody.

Zasoľovanie vody a aj pôdy znamená opäť obrovské nároky na investičné procesy do technológií čistenia vody. Mnohé projekty v období posledných 15 rokov, ktoré sa realizovali napríklad v oblasti Indie alebo juhovýchodnej Ázie, viedlo k obrovskému zvýšeniu chemizácie a používaniu pesticídov pri poľnohospodárskych aktivitách. Čo v konečnom dôsledku poničilo štruktúru pôdy a prispelo k zníženiu kvality vody a vodných zdrojov, či tokov.


Pre ľudskú spoločnosť by mal byť varovným príkladom vývoj Aralského jazera, ktoré bolo niekedy jedno z najväčších jazier na svete, kde dominovala ľudská hlúposť, diletantstvo. Aj napriek upozorneniam múdrych ľudí a vedcov došlo v minulosti k jednej z najväčších sabotáží ľudí proti Prírode. Mnohé dynamické metamorfózy, výstavba až drancujúcich zavlažovacích systémov pre pestovanie bavlny, chemizácia prostredia a jeho zvyšovanie, spôsobili výrazný pokles vodných plôch a zasolenie veľkých území suchej časti pôdy, nespôsobilých pre poľnohospodárske využitie. Neschopnosť vnímať jemnejšie energie pre spoluprácu s väčšími prírodnými celkami sa nám odzrkadľuje v Prírode, máme to pred očami.

Preberieme sa? Veríme, že áno :-)

Prajeme všetkým ľuďom v Novom roku 2021 Pevné Zdravie, Super Imunitu, Úspechy v splnení pozitívnych cieľov, snov, túžob a svojho Poslania, či zmyslu života. Úprimný záujem o opustenie svojej zóny komfortu, snahu byť lepšou verziou seba samého. Súťažiť len so sebou, nie s druhými ľuďmi ... V jednoduchosti býva najväčšia SILA !

Krásne a Slnečné dni :-)


... pokračovanie v siedmej časti ...


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, január 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, január 2021