cz-Čo je to zdravie a prečo je nevyhnutné byť zdravý

17.06.2018

Sme ľudské bytosti neustále sa vyvíjajúce počas histórie. Sme duchovno-hmotné bytosti, ktoré majú fyzické - viditeľné telá a duchovné - neviditeľné. História sa neustále opakuje a civilizácie vznikajú a zanikajú. Prečo? Čo sa udeje s tou našou? Zdá sa, že žijeme v období nekonečného chaosu a je veľmi ťažké vyznať sa v tom, čo je Pravda a čo Lož. Sme veľmi ľahko manipulovateľní a sami manipulujeme inými, práve preto, že nevieme rozpoznať, čo je pravdivé a čo lživé. Obal vyzerá lákavo, ale čo je za ním, to je práve myšlienka, informácia, energia za ním.  Žiaľ, väčšina ľudí o tom nevie, nepoznajú sa, nechcú sa poznať, nemajú čas s tým niečo robiť. Nemajú záujem sa starať ani o svoje hmotné telo, nieto ešte o duchovnú rovinu života.

Vstupom do inkarnácie sme uzavreli dohodu so svojim duchom, že sa budeme starať o svoje hmotné telo. 

Uzemnenie je podmienkou pre pochopenie duchovnej roviny života. Uzemnením je zdravie, starostlivosť o seba a poznatky o tom, ako svoje zdravie udržiavať.

1. Ide o udržiavanie hlbokého spojenia so sebou a svojim zámerom určeným pre tento život a to ako na osobnej, tak na svetovej úrovni.

2. Pochopenie toho, čo zdravie a prevencia vôbec znamená.

3. Venovanie sa sebe a starostlivosť o seba. Podmienkou je načúvať vnútornému vedeniu, ktoré nás upozorní, akonáhle vznikne niekde nerovnováha a nasledovať toto vedenie.

Starostlivosť o seba vyžaduje vytvorenie určitého komplexného programu, ktorý bude zahŕňať dobrú stravu, cvičenie, hygienu, primeraný odpočinok, denný režim, nosenie vhodného oblečenia, vytvorenie zdravého domova, radosť zo života, motivujúce úlohy, harmonické vzťahy, zmysel života, spoluprácu s Prírodou.

Nezabúdajme však, že podstatou dobrého zdravia je zodpovednosť k sebe.

Keď energie voľne prúdia, choroby nemajú šancu. Zdravie je stav dynamickej energie, vnútornej rovnováhy a vysokej vitality. 

Nie je to len "neprítomnosť choroby".

Ako sa dopracovať k stavu dynamickej energie? Nájdeme ako ľudstvo dostatok vôle a vnútornej energie na to, aby sa história neopakovala a posunuli sme sa o stupienok vyššie ? Na to potrebujeme energiu, ale nie odčerpávaním z Prírody, z okolia, z ostatných ľudských bytostí, z detí, rodičov, starých rodičov v rodinách. Je to nesmierne náročná úloha. 

Ako na to sa môžete dozvedieť v našich v ďalších článkoch a na seminároch.


Nič nie je silnejšie ako myšlienka, ktorej čas nastal.

Viktor Hugo