Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš, ani si ho nevšimneš. Človek najprv potrebuje zdravie, aby zarobil peniaze, potom peniaze, aby zdravie znovu získal ?)

Cenník

Telesná analýza

Meranie a váženie, základné informácie k zisteným údajom

Kontrolná telesná analýza 


9 €

5 €

Core tréning + 5T

60 - minútové intenzívne cvičenie pre spevnenie hlbokého stabilizačného systému + cvičenie Päť Tibeťanov pre harmonizáciu energetického systému


Permanentka pre 8 vstupov5 €


29 €

Individuálna konzultácia v oblasti výživy

Vstupná konzultácia vrátane merania a váženia v trvaní 90 - 120 minút, stanovenie metabolického profilu, doporučenie vhodnej pohybovej aktivity, čas vypracovania :  individuálne 3 - 7 dní v závislosti od hĺbky problému. Výsledkom je písomný report zaslaný emailom a osobne konzultovaný.

Prípadné potrebné výživové doplnky vzhľadom k potrebám nie sú zahrnuté v cene konzultácie.
99 €

Vedenie poradenstva v oblasti výživy po dobu troch mesiacov (napr. cielená redukcia váhy, zdravotný problém...)

Vstupná konzultácia vrátane merania a váženia v trvaní 90 - 120 minút, stanovenie metabolického profilu, doporučenie vhodnej pohybovej aktivity, stanovenie vhodného cieľa, vypracovanie jedálnička, vedenie poradenstva on-line, individuálne dohodnuté termíny konzultácií, podporná tvorba receptov na základe aktuálnych možností a individuálnych potrieb, pravidelné kontroly (1-2x mesačne) a priebežné úpravy stravovacieho režimu
239 €

Masáž športová - relaxačná alebo nabudzujúca

Čiastková - 10 minút (šija - uvoľnenie)

Čiastková - 20 minút (ruky)

Čiastková - 40 minút (nohy + zadok)


Celotelová - 60 minút

Celotelová - 90 minút


Analýza problému na energetickej úrovni - uľavenie od bolesti - 60 minút + ukážka cvičenia pre harmonizovanie energetického systému človeka 15 minút


Hlbšia analýza problému na energetickej úrovni -        90 -120 minút + ukážka cvičenia pre harmonizovanie energetického systému človeka - 15 minút


5 €

9 €

17 €

29 €

49 €39 €
69 €

 

Diagnostika energetického systému a nehmotných obalov ľudskej bytosti

Úvodná (prvá) analýza v trvaní max. 60 minút vrátane návrhu riešenia smerujúceho k dlhodobému zlepšeniu stavu


Úvodná (prvá, komplexná, hlbšia) analýza vrátane testov v trvaní max. 120 minút vrátane návrhu riešenia smerujúceho k dlhodobému stabilnému zlepšeniu stavu


Následná konzultácia - kontrolná 

  59 €119 €29 €

Konzultácia v oblasti energetického systému človeka, výživy a harmonizovania celistvej bytosti 59 €/hod

Konzultácia a diagnostika priamo u klienta kdekoľvek na Slovensku


Hodina konzultácie 

V prípade konzultácie trvajúcej viac ako 3 hodiny 

Cestovné náklady (cesta tam aj späť)
69 €/hod

49 €/hod

0,27 €/km

Vzdelávacie semináre 

podľa typu a rozsahu informácií - semináre budú pravidelne zverejňované a viaceré témy budú na seba nadväzovať


od 7 €/osobu

Konzultácie a workshopy  pre materské a základné školy, materské centrá, firmy

zhodnotenie energetického potenciálu v danom prostredí


39 €/hod

Ceny sú koncipované v závislosti od množstva energie vloženej do danej činnosti. Pre stálych zákazníkov, ktorí majú záujem o dlhodobejšie osobné poradenstvo, sú ceny individuálne.

Sme bytosti, ktoré dennodenne pracujú na zvyšovaní svojej vnútornej harmónie, čistote a frekvenčnom vyladení. Naša cesta je inšpirovať ako byť zdravší a viesť zdravý životný štýl...

Samozrejme, každý má možnosť vybrať si, na koho sa obráti... 

Vnímame jasne, že "dobrý úmysel" poskytovateľa služby len na intelektuálnej úrovni, ešte nemusí znamenať skutočný prínos pre vlastnú alebo inú ľudskú bytosť. Dobrý úmysel je skutočne pozitívnym prínosom, pokiaľ je harmonickým dejom bez parazitovania na iných bytostiach, smerujúcim k priaznivému vývoju. Inak povedané, skutočne kvalitné služby majú svoju cenu.