Akonáhle dozrie čas na zmenu, je táto zmena prirodzená. Vychádza zvnútra a oslobodzuje nás, aby sme si mohli pretvoriť svoj život v súlade s jeho hlbším predurčením a zmyslom.

Anketa

Vrámci nášho výskumu nás zaujíma prístup ľudí ku zdraviu. Pokiaľ by ste mali záujem o informácie o našej činnosti, vyplňte prosím poslednú kolonku, kde uvediete svoju mailovú adresu. 

Ďakujeme za Váš čas.